Historische Kring Gente

non-profit organisatie
Educatie

De Historische Kring Gente informeert over de geschiedenis van Gendt, over archeologische vondsten, sociale en economische gebeurtenissen, folklore en gebruiken enz. Genealogen weten de kring te vinden voor stamboomgegevens, zo mogelijk geïllustreerd met oude foto's, bidprentjes en dergelijke. Driemaal per jaar krijgen leden van de kring het blad Ganita mare en er zijn meestal drie, voor iedereen toegankelijke lezingen over Gendtse/regionale onderwerpen en één excursie. Regelmatig worden er workshops voor scholieren en geïnteresseerden gehouden. Het lidmaatschap van de kring kost € 15,-. Zie de website www.historischekringgente.nl. E-mail: info@historischekringgente.nl

Wie

Jongeren
Senioren

Contact

Neem contact op met Ria:

Ria Schouten-de Haan
Contactpersoon
0